Parningar gjorda

Vi väntar förhoppningsvis valpar eft 2 kombinationer. 
presentation kommer

Andeless Capitano il Solo ed Unico