Kullen är född och 7 valpar efter Hilda och Kipp

Andeless Capitano il Solo ed Unico